Posts from november 2016

3 Items

1-11-2016:

by Lieuwe Bosch

Afgelopen week heb ik een zwartkop (man) gevonden die tegen een ruit bij de buren was gevlogen. Raamslachtoffers worden vaak in deze periode waargenomen.

De Vogelwacht zoekt:

by vogelwacht

Eén Redacteur website M/V Begin dit jaar is de vernieuwde website in gebruik genomen; www.vogelwachtfraneker.nl. We zoeken een vrijwilliger die de artikelen op actualiteit beoordeelt, en zo nodig nieuwe tekst van eigen hand of anderen aanlevert aan onze websitebeheerder. Als je ook weidevogels een warm hart toedraagt en je wilt een bijdrage leveren om via […]

Dia-avond 17 november 2016 voor leden aan de leden en donateurs

by vogelwacht

diapresentatie over bijzonder weidevogelbeheer en de natuur vanaf de weg bekeken Deze beide thema’s worden  gepresenteerd aan de hand van twee prachtige fotoseries. Bijzonder weidevogelbeheer gaat over het succes van plas-dras bij veehouder Murk Nijdam. Het aantal broedparen van de grutto is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van 5 naar 130 paar. Verder ziet […]