Posts from mei 2022

2 Items

EXCURSIE NAAR HET HEGEWIERSTER FJILD BIJ HARLINGEN

by Lieuwe Bosch

HET KAN WEER! OP ZATERDAG 21 MEI A.S. GAAT DE JAARLIJKSE EXCURSIE VAN VOGELWACHT FRANEKER E.O. NAAR HET HEGEWIERSTER FJILD BIJ HARLINGEN Een unieke gelegenheid om dit prachtige plasdrasgebied te beleven onder deskundige leiding. De excursie is voor alle leden en introducés. Opgave bij info@vogelwachtfraneker.nl Wij rijden er gezamenlijk in auto’s naar toe. Verzamelen en […]

WACHTERSVERGADERING op 19 mei 2022

by Lieuwe Bosch

Uitnodiging voor wachters en nazorgers van VOGELWACHT FRANEKER E.O. voor de jaarlijkse wachtersvergadering Plaats:            Bloemketerp Franeker Datum:           19 mei 2022 Aanvang:       20:00 uur                                                                  […]