Posts from februari 2023

1 Item

Wijziging Statuten

by Liesbeth Terpstra

Op de Extra Algemene ledenvergadering van 13 april 2023 in Poort van Franeker, Stationsweg 1, 8801 JL  Franeker om 19.30 uur zullen de leden gevraagd worden in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Vereniging Vogelwacht Franeker e.o.  Het bestuur vraagt de leden aanwezig te zijn op deze vergadering. De nieuwe concept […]