Posts by vogelwacht

110 of 11 items

Vogelwacht Franeker e.o. bestaat 60 jaar

by vogelwacht

Feestavond 9 november 2018 Heel veel vogelwachters hebben het 60 jaar lang mogelijk gemaakt, dat de weidevogels rondom Franeker konden broeden. Het werk is niet altijd gemakkelijk. Hun vrijwillige inzet wordt heel erg gewaardeerd. Daarom heeft de Vogelwacht veel aandacht besteed aan dit jubileum. Na een feestelijke jaarvergadering volgde een interessante excursie naar de Biesbosch […]

Van Wietze Meinsma uit Tzum

by vogelwacht

Hierbij wat foto’s en filmpjes van dit jaar tijdens mijn avontuur eieren zoeken en de nazorg. Foto’s (klik op het plaatje voor grote uitvoering)     Filmpjes

Door de mist een onzekere maar mooie dag in Friesland

by vogelwacht

Sinds een tiental jaren wonen mijn man en ik samen in Tzummarum. Hoe we hier be(ge)land zijn is een lang verhaal en ik zal u hiermee niet lastig vallen. Tussen kerst en oud en nieuw vrij van werk en om die reden een mooie tijd voor wat klusjes maar ook… voor een dagje uit. Vorig […]

De Vogelwacht zoekt:

by vogelwacht

Eén Redacteur website M/V Begin dit jaar is de vernieuwde website in gebruik genomen; www.vogelwachtfraneker.nl. We zoeken een vrijwilliger die de artikelen op actualiteit beoordeelt, en zo nodig nieuwe tekst van eigen hand of anderen aanlevert aan onze websitebeheerder. Als je ook weidevogels een warm hart toedraagt en je wilt een bijdrage leveren om via […]

Dia-avond 17 november 2016 voor leden aan de leden en donateurs

by vogelwacht

diapresentatie over bijzonder weidevogelbeheer en de natuur vanaf de weg bekeken Deze beide thema’s worden  gepresenteerd aan de hand van twee prachtige fotoseries. Bijzonder weidevogelbeheer gaat over het succes van plas-dras bij veehouder Murk Nijdam. Het aantal broedparen van de grutto is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van 5 naar 130 paar. Verder ziet […]

open brief aan BFVW

by vogelwacht

Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State heeft ons bestuur de volgende brief naar het HB van de BFVW gestuurd. Geachte bestuur van de BFVW, Na de uitspraak van de Raad van State inzake het aaisykjen te hebben doorgelezen, zijn er een aantal vragen gerezen die we middels dit schrijven graag met […]

De evangelie van de vliegende deur

by vogelwacht

Stelt u zich heel kort voor dat u een vis bent. Niks vermoedend, zwemt u naar boven om aan het wateroppervlak naar lucht te happen. Plotseling, in een flits, ziet u door de waterspiegel een enorme schaduw, twee grote flapvleugels, poten met grijpers die over het water skiën. Met een lompe zware klap wordt u […]

Kleurafwijkingen bij vogels

by vogelwacht

Directe aanleiding voor het schrijven van dit artikel is een waarneming van een witte meerkoet afgelopen voorjaar in de omgeving van Franeker. Zowel de Vogelwacht als de media werden benaderd over dit opvallende verschijnsel. Kleurafwijkingen in de natuur zijn zeldzaam. Dit geldt ook voor vogels. Nu is het normale verenkleed van vogels ook niet altijd […]

Watersnip

by vogelwacht

De watersnip is een veel voorkomende broedvogel van natte gebieden in grote delen van de wereld. Als eierzoeker komen we ze in het voorjaar regelmatig tegen. De lengte van een watersnip bedraagt 25-27 cm. (snavel 6-7 cm). en de vleugelspanwijdte 44-47 cm. De watersnip is duidelijk groter dan het bokje, maar minder massief dan de […]

Drieteenmeeuw

by vogelwacht

In Nederland komen langs de kust twaalf verschillende soorten meeuwen voor die zeemeeuwen worden genoemd, zoals de mantelmeeuw, kokmeeuw en de zilvermeeuw. Dit zijn echter vooral “kustmeeuwen” die nooit ver de zee op vliegen. De drieteenmeeuw, waarvan de latijnse naam rissa tryactyla is, doet dit echter wel. Deze meeuwensoort kan redelijk ver vliegen tot wel […]