Weidevogels en Friezen horen bij elkaar. Het overgrote deel van de Europese grutto’s en kieviten broedt in Nederland, en het grootste deel daarvan dan weer in Fryslân. De verantwoordelijkheid om zuinig te zijn op deze vogels wordt daarom bijzonder serieus genomen. Het tellen en beschermen wordt ook wel nazorg genoemd. Als nazorger geniet je van de buitenlucht en lever je een actieve bijdrage aan de natuur in Fryslân. Wil je ook nazorger worden, maar heb je weinig ervaring en kennis van weidevogels. Dan is de basiscursus weidevogelbeschermer uitermate geschikt om te beginnen. Deze cursus wordt aangeboden door de Bond Friese VogelWachten (BFVW) in samenwerking met Vogelwacht Franeker e.o.

Data:               Donderdag 12 januari en 9 februari
Tijd:                19.30 – 21.30 uur
Locatie:           MFA ‘de Doarpsfinne’, Minnertsga
Aanmelden     Voor 5 januari via www.bfvw.nl