Eén Redacteur website M/V
Begin dit jaar is de vernieuwde website in gebruik genomen; www.vogelwachtfraneker.nl.
We zoeken een vrijwilliger die de artikelen op actualiteit beoordeelt, en zo nodig nieuwe tekst van eigen hand of anderen aanlevert aan onze websitebeheerder.
Als je ook weidevogels een warm hart toedraagt en je wilt een bijdrage leveren om via de website actuele informatie en beelden te delen, neem dan contact op.
 vogel2
Drie bestuursleden M/V
Momenteel heeft het bestuur een minimale bezetting van 5 bestuursleden, waarvan de secretaris begin volgend jaar aftreedt. We zijn derhalve dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden; een bestuur van 7 leden is wenselijk.
Het Bestuur draagt zorg voor de organisatie van de jaarvergadering, de wachtersvergadering (nazorg), de jaarlijkse excursie, een full colour Jaarverslag en een dia/-filmavond. Daarnaast onderhoudt het bestuur uiteraard de contacten met de BFVW inzake het ljipaaisykjen en de neisoarch en alle daarmee verbonden onderwerpen. Daarnaast zijn er vogelringgroepen en een Kerkuilenwerkgroep. Het Bestuur vergadert 1x per maand (september t/m mei)
‘s avonds van 20 uur tot ca 22 uur in Franeker en draagt zorg voor een afvaardiging op externe overleggen van o.a. het BFVW-bestuur.
Kortom, ben jij begaan met het wel en wee van weidevogels, de waarde van het aaisykjen daarin, en wil je meedenken en meepraten over welke koers onze Vogelwacht moet varen, dan maken we graag kennis met je.
 vogel4
Interesse? Mail naar vogelwachtfraneker@hetnet.nl en we nemen contact met je op voor een uiteraard wederzijds vrijblijvend gesprek