diapresentatie over bijzonder weidevogelbeheer en de natuur vanaf de weg bekeken

Deze beide thema’s worden  gepresenteerd aan de hand van twee prachtige fotoseries.

Bijzonder weidevogelbeheer gaat over het succes van plas-dras bij veehouder Murk Nijdam.
Het aantal broedparen van de grutto is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van 5 naar 130 paar. Verder ziet u visdiefjes, kluten, oeverlopers, kemphanen en nog veel andere vogelsoorten!
De natuur vanaf de weg bekeken laat u verschillende onderdelen zien van de flora en fauna.
Hierbij gaat het over dieren, planten, amfibieën en insecten die u vanaf de weg al kunt zien. 

Natuurfotograaf de heer A. Booi uit Gees zal ons deze avond verrassen met zijn prachtige fotoseries en het bijhorende verhaal.

Datum: donderdag 17 november 2016  vogel5
Tijd: aanvang 20.00 uur
Plaats: Grand Café  de Doelen, Breedeplaats 6 te Franeker
Toegang: gratis, inclusief koffie/thee 

Aanmelding: vooraf opgeven is verplicht (uiterlijk maandag 14 november) i.v.m. beschikbaar aantal plaatsen via e-mail vogelwachtfraneker@hetnet.nl of telefoonnummer 0518 – 481069 tussen 18.00-19.00 uur