HET KAN WEER!

OP ZATERDAG 21 MEI A.S. GAAT DE JAARLIJKSE EXCURSIE VAN VOGELWACHT FRANEKER E.O. NAAR

HET HEGEWIERSTER FJILD BIJ HARLINGEN

Een unieke gelegenheid om dit prachtige plasdrasgebied te beleven onder deskundige leiding.

De excursie is voor alle leden en introducés. Opgave bij info@vogelwachtfraneker.nl

Wij rijden er gezamenlijk in auto’s naar toe.

Verzamelen en vertrek om 09.00 uur op het parkeerterrein Bloemketerp in Franeker op de hoek bij Albert Heijn.