VOGELWACHT FRANEKER E.O. ORGANISEERT DIA-AVOND

Op 20 november a.s. organiseert de Vogelwacht Franeker e.o. een film- en dia avond in Grand Café De Doelen in Franeker. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis voor iedereen. Deze keer is Jakob Bijlsma, gepensioneerd boswachter, uitgenodigd. Hij vertelt over zijn leven in de natuur. Hij woont in het “goddeloaze” Tolhuis, een boswachterswoning in het gebied de Goddeloaze Singel bij Broeksterwoude .Het huis staat midden in het met boswallen doorsneden weidelandschap. Ideaal voor iemand die de natuur observeert en vogelgeluiden beluistert. Men kan er de roerdomp en watersnip regelmatig horen. Jakob Bijlsma kan deze geluiden ook heel goed imiteren. Hij vertelt o.a. over de Houtwiel aan de overkant van de singel. Dit prachtige natuurterrein is dankzij zorgvuldig beheer en voldoende schoon grondwater een gebied vol zeldzame bloemen en planten, riet en ruigte gebleven. Een mooi leefgebied voor de vogels dus. Zijn verhaal wordt ondersteund door unieke dia’s en filmpjes. Het wordt een interessante avond voor iedereen, die de natuur een warm hart toedraagt. Ook deze avond zal weer blijken hoe belangrijk het handhaven en verbeteren van de biodiversiteit is voor mens en dier.