In het Jaarverslag 2016 is op blz 11 een Vogelpuzzel opgenomen (De H is van havik), waarbij echter in de aanlevering naar de drukker iets fout is gegaan.
De splitsing in horizontaal en verticaal is abusievelijk verwijderd, alsook de invulling van 3 en 5 die zowel horizontaal als verticaal moeten worden opgelost.
3 Mossel- en kokkeleter is verticaal, datzelfde geldt voor 5 Nationale vogel;
3 horizontaal is In duikvlucht 350 km/u en 5 horizontaal is Kleinste Europese vogel.