Uitnodiging voor wachters en nazorgers van

VOGELWACHT FRANEKER E.O.

voor de jaarlijkse wachtersvergadering

Plaats:            Bloemketerp Franeker

Datum:           19 mei 2022

Aanvang:       20:00 uur                                                                                                                                                                                                                                                                             

AGENDA

  1. Welkom en opening.
  2. Notulen wachtersvergadering
  3. Ingekomen stukken en mededelingen.
  4. Bespreken nazorgregistratie
  5. Excursie naar het Hegewiersterfjild te Harlingen/Kimswerd
  6. Rondvraag

PAUZE

Gelegenheid om de (her)indeling van de rayons te bespreken met Geert Faber.

Na de pauze:

Gastspreker dhr. Abel de Boer

  1. Sluiting

Graag tot ziens!

Het bestuur van Vogelwacht Franeker e.o.

e-mail: info@vogelwachtfraneker.nl

NB; Bamboestokken en sleepslang nestbeschermers zijn af te halen bij Riemer Visser, Dongjumerweg 5 te Boer.

Tel 0517-235455  Van te voren bellen a.u.b.

Contactgegevens Geert Faber: e-mailadres – fabeg53@gmail.com, mobiel – 06-53987598