Donderdag         13 april 2023 om 19.30 uur         Extra ledenvergadering in Poort van Franeker

Donderdag         13 april 2023 om 19.45 uur         Wachtersvergadering in Poort van Franeker

Gastspreker deze avond is Simon Spriensma.

Vijf weken lang zocht dronepiloot Simon Spriensma uit Dokkum in Alaska naar nesten en kuikens van de kanoet. Het was een avontuur met grote klimaatlessen. “It is net fiif foar tolven. It is al kertier oer tolven”.

                         

Zaterdag             13 mei  2023  van 10.00 – 12.00 uur

Excursie – Agrarisch Natuurfonds Fryslân (Murk Nijdam, Wommels)    – eigen bijdrage € 5,00 p.p.                    

Bij opgave direct over te maken op rek. NL74RABO0130482250 t.n.v. Vogelwacht Franeker, Franeker.

Om 09.15 uur verzamelen op parkeerterrein AH/Lidl in Franeker. Vanwege geringe parkeerplaatsen in Wommels graag zoveel mogelijk met elkaar meerijden.

                                               

Donderdag         16 november 2023 om 20.00 uur   Foto/filmavond

                            Locatie + spreker nog niet bekend