donderdag 14 maar 2024
Algemene Ledenvergadering Vogelwacht Franeker e.o.om 20.00 uur In de Poort van Franeker

donderdag 11 april 2024
Wachtersvergadering in Baaium, bij Maatschap de Jong. Sprekers: Marten de Jong en Wybren Bruinsma ( BFVW) 

zaterdag 25 mei of 1 juni
Voorjaarsexcursie : . Doel : nog onbekend, maar het belooft een verrassende dag te worden. Dus houdt deze data alvast vrij