Voorzitter   Sikke Dijkstra   0517-591207

Secretaris  Ids Schram  0518-481069

Penningmeester  Douwe Sibma  0517-418979

Veldwerk Peter Rienstra  0517-390530

Lid  Riemer Visser  0517-235455