De Vogelwacht Franeker en Omstreken is opgericht op 6 januari 1958.
Zij verzorgt o.a. de volgende activiteiten:

  • Weidevogelbescherming.
  • Eigen ringgroep t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.
  • Nestkast beheer voor zangvogels, zwaluwen en kerkuilen.
  • Educatie op scholen.
  • Excursies.
  • Voorlichting.
  • Samenwerking met boeren.