Welkom op de website van Vogelwacht Franeker en Omstreken

Recent Nieuws

Onze vogelwacht moet toch blijven bestaan?  Wij zijn dat verplicht aan de weidevogels

Dat kan niet zonder een voltallig bestuur. Hoe meer bestuursleden hoe beter het werk verdeeld kan worden. Naast het secretariaatswerk, de coördinatie en communicatie met de wachters, de financiën, de communicatie met de BFVW, het bijhouden van de website,  maken wij een prachtig glossy jaarverslag. Wij zoeken dan ook enkele nieuwe bestuursleden, die communicatief, maar […]