Ik heb een (dode) geringde vogel gevonden. Wat nu?
Neem contact op met de ringgroep Franeker de heer Adri Bakker, Sexbierumerweg 47
telefoon:0517-393 667

Waar kan ik uilenballen krijgen / vinden?
Neem contact op met de uilenwerkgroep de heer Wopke Vellinga
G. Tammingastraat 6 in Franeker telefoon: 0517-391698

We hebben kerkuilen bij onze boerderij, kan ik hiervoor een nestkast krijgen?
Neem contact op met de uilenwerkgroep de heer Wopke Vellinga
G. Tammingastraat 6 in Franeker telefoon: 0517-391698

Wat moet ik met een aangevlogen, jonge of gewonde vogel?
Neem contact op met:
Het Vogel opvang Centrum de Fugelhelling in Ureterp
De Feart 1, 9247 CK Ureterp telefoon: 0512-514328
Website: www.defugelhelling.nl

Ik heb een dode of gewonde postduif gevonden. Wat nu?
Neem contact op met de Postduivenvereniging.
R.Hoekstra Fikariusleane 23 Winsum telefoon 0517-342014

Ik heb een gewonde sier-/kooivogel gevonden. Wat nu?
Neem contact op met Volierevereniging
De edelzanger, de heer J. Draaisma, Schoener 65 in Franeker, telefoon: 0517-393407
Website: www.edelzanger.nl