In 2004 is de werkgroep kerkuilen Franeker e.o. van start gegaan. De meeste actieve vogelwachters van de Vogelwacht houden zich vooral bezig met de weidevogels. De interesse van Wopke Vellinga gaat voornamelijk uit naar roofvogels in het algemeen en uilen in het bijzonder. In andere regio’s waren al dergelijke werkgroepen actief maar in Franeker nog niet. Daarom ging Wopke zich, samen met Jelle Deinum, bezig houden met het inventariseren en beschermen van kerk- en steenuilen.

De werkgroep heeft zich tot doel gesteld om in Franeker en omgeving een goede populatie uilen op te bouwen. In 2004 waren er tien geregistreerde nestkasten voor kerkuilen. Deze stonden vooral bij boeren cq. hobbyboeren.
De activiteiten van de werkgroep kerkuilen bestaan voornamelijk uit het plaatsen en controleren van de nestkasten. De nestkasten hangen vaak hoog in de nok van boerderijen en het is soms een hachelijke onderneming om deze te inspecteren. Het spreekwoordelijke “borreltje tegen de schrik” kan daarom om begrijpelijke redenen pas worden genuttigd nádat de twee heren hun ronde hebben afgelegd.

Begin juni 2005 zijn de eerste nestkasten gecontroleerd. De Franeker kerkuilenwerkgroep heeft op 12 juli zijn eerste kerkuilen officieel geringd. Dit gebeurde bij de familie van der Schaar in Tzummarum.

In september 2007 kreeg ik een telefoontje van de heer Van der Schaar uit Tzummarum. Hij had jonge kerkuilen in zijn schuur. We zijn er gelijk naar toe gegaan. Er zaten maar liefst 9 jonge kerkuilen in de nestkast. Dat was dus wel heel bijzonder en zegt iets over de goede muizenstand in de omgeving. Hoe meer muizen, hoe groter de legsels zijn. De 5 grootste jongen zijn gelijk geringd. De overige 4 jongen waren nog wat aan de kleine kant. Eind september zijn we teruggekomen om de laatste 4 te ringen, maar 1 jong had het niet gehaald. Dus toch nog 8 over!

Voor 2007 kunnen we terugzien op een uitstekend kerkuilenjaar voor onze regio met maar liefst 37 geringde jonge kerkuilen. We hadden twee nieuwe broedgevallen en twee maal een tweede legsel. Er zijn in ons gebied nu 15 (geregistreerde) nestkasten en we plaatsen er binnenkort nog een aantal bij. Vergeleken bij 2006 zijn we prima vooruitgegaan. Toen hadden we namelijk 12 jonge kerkuilen waarvan er 9 jongen geringd zijn.

Voor bijzonderheden of vragen over uilen en/of roofvogels kunt u zich melden via de website van de vogelwacht of rechtstreeks bij de werkgroep.

U kunt ons bereiken:
Wopke Vellinga tel. 0517-391698
email: wvellinga@planet.nl