Kerkuilenwerkgroep Franeker e.o.
De stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland wil door het plaatsen van onder andere kerkuilennestkasten als nestgelegenheid het aantal broedparen in Nederland bevorderen. Voor de inventarisatie en bescherming van de kerkuil is Nederland verdeeld in 17 regio’s. De kerkuilenwerkgroep Franeker e.o. van onze Vogelwacht valt onder de regio Friesland (Werkgroep Kerkuilen Friesland).
In de regio van de Franeker Vogelwacht was begin 2000 geen werkgroep kerkuilen meer actief. Naar aanleiding van een verzoek vanuit het bestuur van deze Vogelwacht, is Wopke Vellinga in 2004 van start gegaan met de Kerkuilenwerkgroep Franeker e.o.. Er waren destijds 10 geregistreerde nestkasten in onze regio. 

Doel
Het doel van onze werkgroep is het bevorderen van broedgevallen in onze omgeving en zodoende een goede populatie op te bouwen.

Werkwijze
Ons werkgebied bestaat uit het gebied van de Vogelwacht Franeker e.o.. Er hangen inmiddels ongeveer 50 kasten in het hele gebied, in met name boerderijen, een plek waar de kerkuil graag broedt. Om de broedgelegenheid optimaal te houden dienen de kasten onderhouden en schoon gemaakt te worden. Na twee jaar broeden raken de kasten namelijk erg vol met mest en braakballen. Om te weten waar de broedgevallen zijn en hoeveel jongen er grootgebracht worden gaan we elk jaar vanaf ongeveer mei op controleronde langs de kasten. De jonge kerkuilen worden geringd. De resultaten hiervan worden landelijk geregistreerd.

Resultaten
De omvang van het aantal succesvolle broedparen is sterk afhankelijk van het muizenbestand. Is er een jaar een slecht muizenbestand dan zie je dit direct terug in het aantal broedparen.
In bijgevoegde grafiek zijn het aantal jonge kerkuilen vanaf 2006 tot en met 2023 weer gegeven. Elk jaar kunt u de resultaten van de kerkuilen in onze regio lezen in het jaarverslag van de Vogelwacht Franeker e.o.

Voor bijzonderheden of vragen over uilen en/of roofvogels kunt u zich melden via de website van de Vogelwacht of rechtstreeks bij de werkgroep.

U kunt ons bereiken:
Wopke Vellinga tel. 0517-391698
e-mail: wvellinga@planet.nl