Binnen de vogelwacht zijn er verschillende werkgroepen actief namelijk:

Ringgroep
RAS Project
Kerkuilen
Nestkasten