ANBI-STATUS Vogelwacht franeker e.o.

Aan de Vogelwacht Franeker e.o. is door de Belastingdienst de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Een instelling is een ANBI als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

GIFTEN

Alle giften, hoe bescheiden ook, zijn meer dan welkom. Vogelwacht Franeker e.o. hoeft als ANBI-instelling geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan de zorg voor de weidevogels.

De Vogelwacht Franeker e.o. doet een beroep op particuliere en ondernemende weldoeners om via schenkingen, nalatenschappen en legaten bij te dragen aan de zorg voor onze weidevogels. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een schenking aan onze Vogelwacht, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.