Donderdag         2 maart 2023 om 20.00 uur        Ledenvergadering

In het dorpshuis te Hitzum

 

Donderdag         13 april 2023 om 19.30 uur         Extra ledenvergadering

In Poort van Franeker

Donderdag         13 april 2023 om 19.45 uur         Wachtersvergadering

Poort van Franeker

Zaterdag             13 mei  2023      Excursie – Agrarisch Natuurfonds Fryslân (Murk Nijdam, Wommels)

Bericht over tijdstip verzamelen op parkeerterrein Bloemketerp volgt op deze

website.

 

Donderdag         16 november 2023 om 20.00 uur   Foto/filmavond

Locatie + spreker nog niet bekend