Voorjaarsexcursie : zaterdag 25 mei Doel : Bestemming De Alde Feanen, opgave via info@vogelwachtfraneker.nl