Geen categorie

5 Items

Wijziging Statuten

by Liesbeth Terpstra

Op de Extra Algemene ledenvergadering van 13 april 2023 in Poort van Franeker, Stationsweg 1, 8801 JL  Franeker om 19.30 uur zullen de leden gevraagd worden in te stemmen met de wijziging van de statuten van de Vereniging Vogelwacht Franeker e.o.  Het bestuur vraagt de leden aanwezig te zijn op deze vergadering. De nieuwe concept […]

Onze vogelwacht moet toch blijven bestaan?  Wij zijn dat verplicht aan de weidevogels

by Lieuwe Bosch

Dat kan niet zonder een voltallig bestuur. Hoe meer bestuursleden hoe beter het werk verdeeld kan worden. Naast het secretariaatswerk, de coördinatie en communicatie met de wachters, de financiën, de communicatie met de BFVW, het bijhouden van de website,  maken wij een prachtig glossy jaarverslag. Wij zoeken dan ook enkele nieuwe bestuursleden, die communicatief, maar […]