Agenda

2 Items

Algemene ledenvergadering donderdag 23 februari

by Lieuwe Bosch

Hierbij nodigen wij onze LEDEN uit tot het bijwonen van de    ALGEMENE LEDENVERGADERING                 op donderdag 23 februari 2017 om 20.00 uur in De Doelen te Franeker. A g e n d a Opening door de voorzitter. Notulen van de ledenvergadering op 18 februari 2016. Ingekomen stukken en mededelingen. Jaarverslag van de secretaris. Financieel verslag […]

Dia-avond 17 november 2016 voor leden aan de leden en donateurs

by vogelwacht

diapresentatie over bijzonder weidevogelbeheer en de natuur vanaf de weg bekeken Deze beide thema’s worden  gepresenteerd aan de hand van twee prachtige fotoseries. Bijzonder weidevogelbeheer gaat over het succes van plas-dras bij veehouder Murk Nijdam. Het aantal broedparen van de grutto is in de afgelopen 5 jaar gegroeid van 5 naar 130 paar. Verder ziet […]