Vogelbeschrijvingen

3 Items

Watersnip

by vogelwacht

De watersnip is een veel voorkomende broedvogel van natte gebieden in grote delen van de wereld. Als eierzoeker komen we ze in het voorjaar regelmatig tegen. De lengte van een watersnip bedraagt 25-27 cm. (snavel 6-7 cm). en de vleugelspanwijdte 44-47 cm. De watersnip is duidelijk groter dan het bokje, maar minder massief dan de […]

Drieteenmeeuw

by vogelwacht

In Nederland komen langs de kust twaalf verschillende soorten meeuwen voor die zeemeeuwen worden genoemd, zoals de mantelmeeuw, kokmeeuw en de zilvermeeuw. Dit zijn echter vooral “kustmeeuwen” die nooit ver de zee op vliegen. De drieteenmeeuw, waarvan de latijnse naam rissa tryactyla is, doet dit echter wel. Deze meeuwensoort kan redelijk ver vliegen tot wel […]

Ijsvogel

by vogelwacht

Hebt u de blauwe diamant wel eens gezien? Veel mensen vinden de ijsvogel de mooiste vogel die er bestaat. Zelf zag ik deze vogel voor het eerst bij de watertoren in Franeker alweer enkele jaren geleden. Meerdere dagen zat hij op een tak die over het water hing vlakbij een buis die water loosde op […]